Henryk Sienkiewicz i cyklizm

Honorowy Członek Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów |
30 maj 1897

Image
 
„Rower wymaga tęgich mięśni, a wyrabia przytomność umysłu, odwagę i dzielność, nie mówiąc już o tem, że stowarzysza ludzi i wytwarza w nich przymioty zbiorowe, pożądane wszędzie, a zwłaszcza u nas.
 
Dzięki stowarzyszeniom rodzi się międzynarodowe współzawodnictwo. W imię tego współzawodnictwa, obowiązkiem naszych cyklistów jest starać się nie tylko o to by dorównać Anglikom, Francuzom lub Niemcom, ale by ich z kretesem pobić.”
 
Henryk Sienkiewicz, 1898r
 
źródło: https://www.muzeumsportu.waw.pl/muzeum/bazy-wiedzy/kalendarium/474-rok-henryka-sienkiewicza-na-mazowszu
Dom Rodzinny Henryka Sienkiewicza – miasteczko, start i meta wyścigu
Image

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej utworzone zostało w 1966 r. w oficynie dworskiej, w której 5 maja 1846r. przyszedł na świat przyszły Noblista.

XIX wieczne założenie dworskie składało się niegdyś z dwóch równolegle ustawionych do siebie budynków o podobnej bryle architektonicznej i rozmiarach. Otoczone było pięknym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim z którego drzewostan możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. Z dawnego zespołu architektonicznego po II wojnie światowej i późniejszej dewastacji do dziś przetrwała oficyna dworska, odremontowana od podstaw w latach 1965 – 1966.

źródło: https://www.muzeumsportu.waw.pl/muzeum/bazy-wiedzy/kalendarium/474-rok-henryka-sienkiewicza-na-mazowszu

Gmina Krzywda (powiat łukowski)

Wojewoda Sandomierski miał trzech synów między których rozdzielił swój majątek. Najmłodszy Przemko otrzymał Wysoczyznę Żelechowską.

Z otrzymanych ziem nie był zadowolony. W czasie podróży do swego majątku jedno z ramion herbowego krzyża ułamało się. Potraktował to jako zły omen na przyszłość.

Uważał, że został pokrzywdzony przez ojca w czasie podziału majątku. Prawdopodobnie swej siedzibie nadał nazwę „Krzywda”.

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Krzywda pojawiła się w dokumencie z roku 1598.

Image

źródło: http://www.gminakrzywda.pl

Łuków

Łuków – to najstarszy gród środkowej części wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej. Położony na szlaku komunikacyjnym wschód-zachód stanowił ważny punkt pod względem gospodarczo-handlowym, jak też i strategicznym. Sąsiedztwo od północnego-wschodu z pogańskimi ludami, takimi jak: Jadźwingowie, Litwini i Prusowie, a od wschodu chrześcijańskich Rusinów, narażało nasz region na bardzo częste zniszczenia i grabieże od najdawniejszych czasów. W latach późniejszych docierali tu również Tatarzy, Kozacy, węgierskie wojska Jerzego Rakoczego, pustoszyły ziemię łukowską oddziały rosyjskie, szwedzkie, saskie i pruskie, dawali się też we znaki nawet Francuzi w czasie kampanii napoleońskiej.

Początki miasta Łukowa giną w pomroce dziejów, ale ponieważ mówi się o nim, jako “miejscu warownym“ już pod koniec pierwszej połowy XIII w., można przypuszczać, że Łuków istniał już znacznie wcześniej. Władcy polscy starali się uczynić gród umocnionym ośrodkiem obronnym dla stawienia skutecznie czoła najeźdźcom, toteż stanął tutaj zamek, chociaż drewniany, obsadzony załogą wojskową. Miał też w Łukowie swoją siedzibę kasztelan.

Jan Stanisław Majewski, znany przedwojenny regionalista łukowski, w swojej monografii miasta uznał za pierwszą wzmiankę o Łukowie informację Jana Długosza, który w swej “Kronice” pisze, iż zdobyty w roku 1233 na Jadźwingach Kock został oddany w zależność kasztelana łukowskiego. Stąd m.in. w dwudziestoleciu międzywojennym przyjęto rok 1933 jako datę obchodów 700-lecia m. Łukowa. Nie będziemy wnikać w różne rozprawy historyczne odnośnie szczegółów (ponoć zawsze ‘diabeł w szczegółach siedzi …), ale mając tamten obchód bardzo daleko za sobą, a niedawno w roku 1983 już i 750-lecie, poprzestańmy na satysfakcji, że Łuków to bardzo stare miasto.

ImageImageImage

źródło: www.lukow-historia.pl

Historia wyścigów kolarskich w powiecie łukowskim

Mistrzostwa Powiatu Łukowskiego w kolarstwie 11 listopad 1930r

Image

materiały z archiwum: Łuków Historia