Start

Rowerowy Łuków, Gmina Krzywda i Powiat Łukowski serdecznie zapraszają na IV edycję Biegu Kolarskiego o Puchar Henryka Sienkiewicza, który odbędzie się 21 sierpnia 2021 w Woli Okrzejskiej.
Bieg Kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza to jednodniowy wyścig kolarski dla amatorów. Do wyboru są dwie opcje trasy – AMATOR na dystansie około 46 km i PRO na dystansie około 92 km. Trasa wyścigu będzie przebiegała malowniczymi szosami Gminy Krzywda, na lekko pofałdowanej pętli o długości 23 km. Miasteczko wyścigu oraz start i meta będą zlokalizowane na terenie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Wyścig kolarski w miejscu urodzenia się naszego Noblisty to nawiązanie do zamiłowania Henryka Sienkiewicza do cyklizmu. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów nadało mu tytuł honorowego członka w 1897 roku.
Przed startem wyścigu przewidziany jest piknik z lokalnymi potrawami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Krzywda oraz koncert Orkiestry Dętej Łuków.
Aby wziąć udział w biegu kolarskim, należy mieć sprawny rower oraz kask. Następnie należy dokonać rejestracji i opłacić wpisowe na stronie podanej przez organizatorów. W wyścigu przewidziane są oddzielne klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn jak i w zależności od typu roweru – kolarzówka lub inny rower (mtb, cross, rower trekkingowy, miejski, itd).

W tegorocznej edycji przewidujemy limit 300 uczestników, 150 osób dla dystansu PRO oraz 150 dla dystansu AMATOR. W przypadku zwiększonego zainteresowania jednym z dystansów wobec drugiego, organizator może podczas rejestracji przesunąć wolne miejsca pomiędzy dystansami. Limit czasowy dla wszystkich to 4 godziny. Decydując się na dystans PRO, trzeba będzie utrzymać całkiem szybkie tempo jazdy, aby dotrzeć do mety przed pojazdem technicznym zamykającym wyścig.

Wartym wspomnienia jest fakt, że ostatni wyścig kolarski w okolicy (bieg kolarski o tytuł mistrza powiatu łukowskiego) miał miejsce 11 listopada 1930 roku. Kolarstwo szosowe powraca na okoliczne drogi po 88 latach.

 

Historia


Henryk Sienkiewicz i cyklizm

Honorowy Członek Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów 30 maj 1897

„Rower wymaga tęgich mięśni, a wyrabia przytomność umysłu, odwagę i dzielność, nie mówiąc już o tem, że stowarzysza ludzi i wytwarza w nich przymioty zbiorowe, pożądane wszędzie, a zwłaszcza u nas.

Dzięki stowarzyszeniom rodzi się międzynarodowe współzawodnictwo. W imię tego współzawodnictwa, obowiązkiem naszych cyklistów jest starać się nie tylko o to by dorównać Anglikom, Francuzom lub Niemcom, ale by ich z kretesem pobić.”

Henryk Sienkiewicz, 1898r

źródło: https://www.muzeumsportu.waw.pl/muzeum/bazy-wiedzy/kalendarium/474-rok-henryka-sienkiewicza-na-mazowszu


Dom Rodzinny Henryka Sienkiewicza – miasteczko, start i meta wyścigu

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej utworzone zostało w 1966 r. w oficynie dworskiej, w której 5 maja 1846 r. przyszedł na świat przyszły Noblista.

XIX wieczne założenie dworskie składało się niegdyś z dwóch równolegle ustawionych do siebie budynków o podobnej bryle architektonicznej i rozmiarach. Otoczone było pięknym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim z którego drzewostan możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. Z dawnego zespołu architektonicznego po II wojnie światowej i późniejszej dewastacji do dziś przetrwała oficyna dworska, odremontowana od podstaw w latach 1965 – 1966.

źródło: http://muzeumhs.pl/


Gmina Krzywda (powiat łukowski)

Historia

Wojewoda Sandomierski miał trzech synów między których rozdzielił swój majątek. Najmłodszy Przemko otrzymał Wysoczyznę Żelechowską.

Z otrzymanych ziem nie był zadowolony. W czasie podróży do swego majątku jedno z ramion herbowego krzyża ułamało się. Potraktował to jako zły omen na przyszłość.

Uważał, że został pokrzywdzony przez ojca w czasie podziału majątku. Prawdopodobnie swej siedzibie nadał nazwę „Krzywda”.

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Krzywda pojawiła się w dokumencie z roku 1598.

źródło: http://www.gminakrzywda.pl


Łuków

Łuków – to najstarszy gród środkowej części wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej. Położony na szlaku komunikacyjnym wschód-zachód stanowił ważny punkt pod względem gospodarczo-handlowym, jak też i strategicznym. Sąsiedztwo od północnego-wschodu z pogańskimi ludami, takimi jak: Jadźwingowie, Litwini i Prusowie, a od wschodu chrześcijańskich Rusinów, narażało nasz region na bardzo częste zniszczenia i grabieże od najdawniejszych czasów. W latach późniejszych docierali tu również Tatarzy, Kozacy, węgierskie wojska Jerzego Rakoczego, pustoszyły ziemię łukowską oddziały rosyjskie, szwedzkie, saskie i pruskie, dawali się też we znaki nawet Francuzi w czasie kampanii napoleońskiej.

Początki miasta Łukowa giną w pomroce dziejów, ale ponieważ mówi się o nim, jako “miejscu warownym“ już pod koniec pierwszej połowy XIII w., można przypuszczać, że Łuków istniał już znacznie wcześniej. Władcy polscy starali się uczynić gród umocnionym ośrodkiem obronnym dla stawienia skutecznie czoła najeźdźcom, toteż stanął tutaj zamek, chociaż drewniany, obsadzony załogą wojskową. Miał też w Łukowie swoją siedzibę kasztelan.

Jan Stanisław Majewski, znany przedwojenny regionalista łukowski, w swojej monografii miasta uznał za pierwszą wzmiankę o Łukowie informację Jana Długosza, który w swej “Kronice” pisze, iż zdobyty w roku 1233 na Jadźwingach Kock został oddany w zależność kasztelana łukowskiego. Stąd m.in. w dwudziestoleciu międzywojennym przyjęto rok 1933 jako datę obchodów 700-lecia m. Łukowa. Nie będziemy wnikać w różne rozprawy historyczne odnośnie szczegółów (ponoć zawsze ‘diabeł w szczegółach siedzi …), ale mając tamten obchód bardzo daleko za sobą, a niedawno w roku 1983 już i 750-lecie, poprzestańmy na satysfakcji, że Łuków to bardzo stare miasto.

źródło: www.lukow-historia.pl


Historia wyścigów kolarskich
w powiecie łukowskim

Mistrzostwa Powiatu Łukowskiego w kolarstwie 11 listopad 1930r

Materiały z archiwum: Łuków Historia

Wyścig

Opis

Jednodniowy wyścig kolarski dla mniej i bardziej zaawansowanych amatorów, nawiązujący do historycznych Gminy Krzywda oraz pasji Henryka Sienkiewicza do cyklizmu.

Celem imprezy jest promocja regionu oraz aktywnej formy wypoczynku jaką jest jazda na rowerze.

Ostatni wyścig kolarski organizowany w okolicy miał miejsce w Łukowie w 1930 roku.

W ramach wyścigu będzie możliwość wystartowania na trasie „AMATOR” o długości ok. 46 km (numery startowe w kolorze czarnym) oraz „PRO” 92 km (zielone numery startowe). Limit czasu 4 godziny.

Od uczestników wymagane jest posiadanie sprawnego roweru oraz jazdy w kasku.

 

Kategorie

AMATOR (kolor numerów startowych CZARNY)
2 pętle – łącznie ok 46 km, rowery dowolne, wymagane kaski, zakaz
kierownic typu „lemond”, klasyfikacja kobieca i męska na rowerach
typu kolarzówka oraz innych, limit uczestników: 150

PRO (kolor numerów startowych ZIELONY)
4 pętle – łącznie 92 km, rowery dowolne, wymagane kaski, zakaz
kierownic typu „lemond”, klasyfikacja kobieca i męska na rowerach
typu kolarzówka oraz innych, limit uczestników: 150

Limit czasowy dla uczestników AMATOR i PRO to 4 godziny.
Planowana godzina zamknięcia trasy: 17.00

 

Kontakt

Napisz do nas:    Dojazd